Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 4-6, 7-9, 10-12. Zajęcia grupowe skierowane do dzieci z diagnozą ZA, ADHD, agresywnych, mających trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami i dorosłymi, przestrzeganiem norm społecznych, adaptacją do nowych sytuacji. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Celem zajęć jest:

 • trening umiejętności społecznych
 • trening umiejętności komunikacyjnych
 • trening modyfikowania zachowań na bardziej aprobowane społecznie
 • umiejętność współpracy w grupie
 • metody radzenia sobie z emocjami
 • praca nad przestrzeganiem zasad
 • uczenie się rozpoznawania emocji i potrzeb
 • odreagowanie napięć emocjonalnych
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów


Jest to cykl 12 spotkań, trwających 90 minut. Koszt całego cyklu to 720zł, istnieje możliwość opłaty w trzech ratach.
OSOBOM KONTYNUUJĄCYM UDZIAŁ W KOLEJNYCH CYKLACH TRENINGU, PRZYSŁUGUJE 10% ZNIŻKI.

Grupy odbywają sie cyklicznie od września do lipca. Nabór odbywa sie przez cały rok.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMA 2016/2017 8.10.2016

Grupy dla dzieci w wieku 4-6:

 1. 10:45-12:15
 2. 12:35-14:05

Grupy dla dzieci w wieku 7-9:

 1. 9:00-10:30
 2. 14:25- 15:55

Grupa dla dzieci w wieku 10-12:

 • 16:15-17:45