Terapia grupowa

Grupa interpersonalna

Prowadzimy nabór do krótkoterminowej grupy terapeutycznej dla osób przeżywających trudności w bliskich związkach, i ogólnie w kontaktach z innymi ludźmi. Czas trwania to 6 miesięcy. Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu i będą trwały 2 godziny. Udział w grupie poprzedzony jest konsultacją z prowadzącym.

Zapraszamy osoby które:

  • mają bolesne i trudne relacje z bliskimi osobami,
  • przeżywają powtarzające się konflikty z osobami z otoczenia,
  • chcą budować głębsze, bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi.
  • chcą lepiej rozumieć i wyrażać własne myśli, uczucia i potrzeby
  • pragną lepiej poznać siebie, rozpoznać źródła swoich trudności i nauczyć się radzić sobie z nimi
  • pragną poznawać siebie i swój sposób funkcjonowania w grupie
  • chcą się dowiedzieć, co inni myślą, czują, i jak reagują w kontakcie z nimi
  • chcą mieć większy wpływ na swoje życie
  • chcą być bardziej pewne siebie, lepiej radzić sobie z krytyką


Koszt spotkania: 60zł /2h

Termin rozpoczęcia grupy: maj 2016
poniedziałki, g. 18.15-20.15, prowadzi Mona Sadowska